Trykk her for å laste ned brosjyre for mer informasjon.

Aktuelt


workshop

GassDrift Norge As

Postaddresse:
Pb 139
1309 Rud

Levering/Hente addresse av bil etter avtale:
Emma Hjorths vei 66
1336 Sandvika

Verksted:
Vaterlandsveien 39
3470 Slemmestad
Obs! Kun etter avtale

Mob: +47-45 25 80 00
Faks: +47-92 97 55 90

Epost: info@gassdrift.no

 

email

 

 

 

Bilgass

 

 

Hva er Autogass(LPG)?

 

Forkortelsen LPG står for Liquefied Petroleum Gas, og betyr gass som er flytende under trykk.

I Norge er LPG bedre kjent som propan, et biprodukt nar råolje eller naturgass raffineres til ulike petroleums-produkter som smøremidler, fyringsolje, diesel, parafin, bensin osv.

Av alt fossilt drivstoff er gass det minst forurensende og rimeligste alternativet. Gass er den mest anvendte alternative energikilden verden over, og kan benyttes i mange typer sammenhenger (drivstoff, oppvarming, matlaging, industri og kraftverk).

Bruken av gass i biler har et utmerket resultat med hensyn til sikkerheten. Det stilles høye krav fra norske myndigheter når det gjelder montering av gassanlegg i biler. Det stilles både krav til monteringsarbeidet og alle komponenter som skal benyttes i denne type installasjon.

Det har blitt foretatt ulike brann- og kollisjonstester som viser at gasstanker brukt i biler ikke utgjør noen fare for sikkerheten. Gasstanker som benyttes i biler er ofte sikrere enn bilens originale bensintank.

 

Top

Fordeler ved gassdrift

 

- Man sparer over 50% av drivstoffkostnadene.

- Mindre forurensning av miljøet. Avgasser som CO2, CO, NOx og partikler reduseres betydelig.

- Motoren får lenger levetid, og gir renere forbrenning.

- Konvertering til gassdrift vil gi din bil en betydelig prisøkning/etterspørsel ved salg.

- Gassdriften vil være et ekstra drivstoffsystem i tillegg til bilens originale bensinsystem.

Top

 

Hvordan virker gass-systemet?

 

Installasjonen av et gasskonverteringssett gjøres ved at man installerer et ekstra drivstoffsystem ved siden av bilens originale bensinsystem. En solid ståltank monteres i varerom/reservehjulsbrønn, eller under bil. Deretter monteres det rør frem til motorrommet via undersiden av bilen. Dette koples til en sikkerhetsventil og en fordamper, som videre fordeler gassen til hver sylinder via egne gassdyser.

I de siste årene har det foregått en stor teknologisk utvikling av konverteringssett for biler. Dette har resultert i at det er mulig å kjore på gass på lik linje med bensin. Dagens gassanlegg er nå computerstyrte, og har et sekvensielt innsprøytningssystem lik de fleste biler fra 1996 og oppover. Computeren til gassanlegget benytter signaler fra bilens originale bensinsystem for å gi det perfekte resultatet. Ved å benytte denne metoden oppnår man ingen forskjell i kjøreopplevelsen. Motoren vil faktisk kunne gå noe roligere pga det høye oktantallet i gassen. Man kan enkelt veksle mellom drivstoffsystemene ved hjelp av en bryter plassert inne i bilen. Denne bryteren viser også drivstoffnivået i gasstanken.

Gass-computeren programmeres individuelt for alle biler ved førstegangsinstallasjon. Her kopierer vi bensinsystemets data, og får gasscomputeren til å adoptere disse verdiene. Alle biler er ulike med tanke på slitasje, derfor programmerer vi alle bilene individuelt på rullende landevei for det beste resultat.

 

Sekvensielt, som også blir kalt multipoint-innsprøytning, vil si at anlegget spruter inn drivstoff til riktig sylinder til riktig tid og riktig mengde. Eksempel: 6 sylindret motor = 6 bensindyser = 6 gassdyser til gassanlegget, lik bilens originale bensinsystem. En montering tar ca 2-3 dager avhenging av bilmodell og motorstørrelse.

 

Top

 

Driftsikkerhet

 

Dagens anlegg med sekvensielt innsprøytnings-system benytter betydelig mye mindre gass enn de eldre anleggene. Disse er både mer driftsikre og yter like bra som bensinsystemet. Gass som drivstoff har et noe høyere forbruk med ca 10-15%. Gass er noe tørrere enn bensin, derfor monterer vi et ekstra smøresystem som smører og vedlikeholder motoren enda bedre. Vi gir deg som kunde 2 års garanti, på arbeid og produkter ved installasjon hos en av våre forhandlere.

Top

 

Vedlikehold

 

Gassanlegget krever lite vedlikehold, og trenger kun service én gang i året eller hver 30.000 km. Service består av kontroll, rens og eventuell justering av anlegg. Vi utfører service og vedlikehold på alle typer biler og gassanlegg.

 

Top

 

Tankalternativ

 

Det finnes mange ulike tankalternativer på markedet. Vi kan tilby de fleste størrelser og typer tilpasset ditt behov.

 

Sylinder : Kan plasseres i bilens varerom eller under bil.

Toroidal(reservehjulstank): Erstatter bilens reservehjul inni/utenfor bil. Tankene kan plasseres ulikt på alle bilmodeller, ta kontakt med oss for mer informasjon om hvilken tank som passer din bilmodell best.

 

Se liste over tankalternativer for ulike bilmodeller(PDF)

Top